Gerçek Medyum

Gerçek Medyum


Gerçek Medyum, Medyumculuk alanında yıllardır çalışma yapan, deneyimleri ve tecrübeleri olan
yaptığı işlerin arkasında duran ve kesin sonuçlar veren üstün yeteneği olan kişilerdir. Ayrıca gerçek
medyumlar doğuştan geldiğine inanılan sezgisel güç ve olağanüstü hislere sahip olan kişilerdir.
Kişilerin kendilerinde bu durumları fark etmesi hayatlarının belli bir döneminde meydana çıkmıştır.
Medyumlar hakkında araştırma yapan ve gerçek medyum arayışı içinde olan kişiler mutlaka yazımıza
göz atsınlar.

Gerçek İlme Sahip Medyum

Bu alanda çalışmalar yapan gerçek medyum hocamız, kendisindeki üstün yeteneği ve olağanüstü
güçleri fark etmesi üzerine bu güçleri köklü ve gerçek ilim ile birleştirerek insanlara fayda
sağlamaktadır. Ayrıca gerçek medyum hocamız kahve falları, kâğıt falları ve tarot gibi benzeri
nesnelere ihtiyaç duymadan görülmeyen varlıklar ile iletişim kurarak kişilere bilgi ve fayda sağlayan
ilmi kuvvetli bir kişidir. Tarot, astroloji, yıldız nameler ile de gerçek fallar bakma yeteneğine sahip olan
medyumumuz için bu konular son derece kolay işlemlerdir.

Gerçek Medyuma Nasıl Anlaşılır


Gerçek medyum kişinin iyi bir araştırma yapması ile tespit edilir. İyi bir araştırma yapılmadığı takdirde
karşılaşılan kişiler gerçek medyum olmamakla birlikte kişilerden maddi çıkar sağlayarak hiçbir şekilde
fayda vermeyen sonuçlara neden olur. Yaşam tarzları, giyimleri ve ilimleriyle sahte olanlar arasında
farklılıkları birçok kişi ilk olarak anlamayabilir. Sektörde giderek artan sahte medyumlar birçok kişinin
hüsranla karşılaşmasına neden olmuştur. Gerçek medyum mu yoksa sahte medyumu bunları anlama
yöntemleri şöyledir;

* Gerçek medyumlar diğer âlemler ile yaşadığımız dünya arasında aracı olan kişilerdir
* Gerçek medyumlar trans eylemini gerçekleştirerek kişilerdir
* İnsanlara tılsım, dua, büyü ve birçok şekilde fayda sağlayan özelliklerdir
* Başka ailemdeki varlıklarla iletişim kurma sırasında his ve sezgileriyle duyguları anlama,
yönetme ve ifade etme gücüne de sahip kişilerdir.
* Yardım ettikleri insanların içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlayarak onlara yönelik dua,
tılsım ve seanslar ile etkili sonuçları kısa sürede veren kişilerdir.
* Güvenilirliği ve kesin sonuçları elde etmiş kişilerdir

Bu alanda yapmış olduğumuz tüm çalışmaların ve yazımızda yer alan tüm içeriklerin arkasında
durmaktayız. Gerçek medyum olarak kişilere her zaman doğruları ve olabilecek şeyleri başta
söyleyerek bilgi veririz. İşe yaramayan seans büyü ve işlemleri başta söyleyerek kişileri oyalamayız.